KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Kullanıcı Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ve ekleri (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) Alpağut mahallesi 217. Sokak No:51/6 Merkez/BOLU” adresinde mukim “ bundan böyle “TİNTİN TEKNOLOJİ” olarak anılacaktır. ile işbu Sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kişiler (bundan sonra “Kullanıcı” veya “Sürücü” olarak anılacaktır) ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. İşbu Sözleşmede; TİNTİN TEKNOLOJİ ve Kullanıcı, ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

İşbu Sözleşme, TİNTİN TEKNOLOJİ web sitesi ve/veya mobil uygulamaları üzerinden sunulan Hizmetlere ilişkin koşulları ve uygulamanın kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. İşbu Sözleşmede düzenlenen koşulların Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, Kullanıcı Hizmetlere erişemez ve Hizmetleri kullanamaz.

İşbu Sözleşme, Taraflar arasında yapılan önceki sözleşmelerin ve anlaşmaların yerine geçer. Kullanıcı tarafından kronolojik sıra ile en son onaylanan sözleşme bir önceki sözleşmeyi mülga eder.

İşbu Sözleşme, web sitesi ve uygulama ziyaret edilmeden veya mobil uygulamaya başlamadan önce TİNTİN TEKNOLOJİ web sitesi ve uygulamasını veyahut mobil uygulamasını ziyaret eden ve/veya herhangi bir şekilde kullanan Kullanıcı tarafından dikkatlice okunması gerekmektedir. LÜTFEN HİZMETLER’E ERİŞİM SAĞLAMADAN VE HİZMETLER’İ KULLANMADAN ÖNCE BU HÜKÜMLERİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.2. TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de aşağıdaki tanımlar geçerlidir:

2.1 Taşıt/Taşıtlar: İşbu Sözleşme’de belirtilen koşullara uyulması şartı ile TİNTİN TEKNOLOJİ tarafından önceden arzı yapılan ve kullanıma sunulan elektrikli scooter tipi araçları ifade eder.

2.2 Ücret: En fazla 24 (yirmi dört) saat kullanım karşılığında, Sürücü’nün kullanım süresine göre belirlenen diğer ücretler (mesafe ücreti, hasar ücreti, cezalar vb.) hariç Sürücü’nün ödeyeceği ücreti ifade eder.

2.3 Hizmetler/Hizmet: TİNTİN TEKNOLOJİ tarafından sunulan hizmetler şunları kapsamaktadır;

(i) TİNTİN TEKNOLOJİ-Elektrikli Scooter mobil uygulaması ve ona bağlı olan web sitesi,

(ii) TİNTİN TEKNOLOJİ-Elektrikli Scooterlar,

(iii) Aşağıdaki 4.12, 4.13 ve 4.14 maddeleri uyarınca Taşıt’ın Sürücü tarafından isteğe bağlı şarj edilmesi ve

(iv) tüm diğer ilgili ekipman, personel, servisler, uygulamalar, web siteleri ve TİNTİN TEKNOLOJİ tarafından oluşturulmuş veya sunulmuş bilgilerin tamamını ifade eder.

2.4 Kurallar: Kullanıcı’nın Hizmetleri kullanımına ilişkin işbu Sözleşme’de yer alan veya TİNTİN TEKNOLOJİ’nin web sitesi veya mobil uygulamasının başka bölümlerinde yayınlanan tüm kuralları içerir.

2.5 Kullanıcı/Sürücü: TİNTİN TEKNOLOJİ tarafından sunulan Hizmetler’den yararlanmak için TİNTİN TEKNOLOJİ-Elektrikli Scooter mobil uygulamasını ve web sitesini kullanmak isteyen son kullanıcıyı ifade eder.

2.6 Kişisel Bilgiler/Gizli Bilgiler: kişi adı/soyadı, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi ve diğer bilgileri ifade etmektedir.3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından, web sitesi veya uygulama üzerinden TİNTİN TEKNOLOJİ tarafından sunulan Hizmetler’den yararlanılması, Hizmetler’i kullanması ve web sitesi veya uygulamaya yüklenen Gizli Bilgilere ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. Web sitesi veya uygulama kapsamında web sitesi ve Uygulamanın kullanımına ilişkin olarak TİNTİN TEKNOLOJİ tarafından Kullanıcılara sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır. TİNTİN TEKNOLOJİ tarafından, tamamen TİNTİN TEKNOLOJİ’nin takdirine bağlı olarak, zaman zaman web sitesinde ve uygulamada yayımlanabilecek güncelleştirmeler bu Sözleşmeye dâhildir. TİNTİN TEKNOLOJİ, herhangi bir zamanda, herhangi bir sebeple işbu Sözleşmeyi ve Hizmetleri derhal sonlandırabilir ya da Hizmetlere erişiminizi engelleyebilir. TİNTİN TEKNOLOJİ, Sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılması halinde güncel şartları aynı link altında güncel tarih ile yayınlayacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, yayınlandığı andan itibaren geçerli ve yürürlükte olacak ve mevcut veya yeni tüm Kullanıcılar güncellenen Sözleşmedeki şart ve koşullara tabi olacaktır. Bu tür bir bildirimden sonra Hizmetlere erişime veya Hizmetlerin kullanımına devam etmeniz, değiştirilmiş hükümlere bağlı kalmayı kabul ettiğiniz anlamına gelir. TİNTİN TEKNOLOJİ-Elektrikli Scooter uygulaması, Kullanıcıların uygulama üzerinden elektrikli scooter kiralama hizmetinden yararlanmalarını sağlayan bir teknoloji platformu olup, TİNTİN TEKNOLOJİ bu hizmetleri, mobil uygulama üzerinden, belirli lokasyonlardan alınan elektrikli scooterların kullanım süresine göre kira bedeli alınması yoluyla sunmaktadır. TİNTİN TEKNOLOJİ Hizmetleri’ni web sitesi üzerinden de sunmaya başlaması durumunda da işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan hüküm ve koşullar geçerli olacaktır.4. GENEL KİRALAMA VE TAŞIT KULLANIMI

4.1 Hizmetler’den yararlanmak için etkin bir Kullanıcı hizmet hesabına (“Hesap”) kaydolmanız ve işbu Hesabı kullanmanız gerekmektedir. Bir Hesap’a sahip olmak ve Hizmetler’den yararlanmak için en az 18 yaşında olmanız gerekmektedir. Bazı durumlarda Hizmetler’e erişiminiz ve Hizmetler’i kullanımınız için kimlik doğrulaması sorulabilir. Kullanıcı, Kimlik kanıtı göstermeyi reddetmesi halinde Hizmetler’e erişiminin ve Hizmetler’i kullanımının engellenebileceğini kabul eder.

4.2 Kullanıcı hesabı oluştururken TİNTİN TEKNOLOJİ’ye en az bir tane geçerli ödeme şeklinin (kredi kartı veya kabul edilmiş bir diğer ödeme şeklinin) yanı sıra, ad-soyad, güncel adresiniz, cep telefonu numaranız ve yaşınız gibi bazı Kişisel Bilgileri vermeniz gerekmektedir. Kullanıcı, Hesabında doğru, tam, eksiksiz ve güncel bilgileri vereceğiniz kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, kabul edilmeyen veya geçerlilik tarihi dolmuş bir ödeme aracı girmesi veyahut doğru, tam ve güncel olmayan bilgileri sağlaması halinde, Hizmetler’e erişiminin ve Hizmetler’i kullanımının engelleneceğini kabul eder.

4.3 Hizmetleri kullanmak için gerekli olan veri ağı erişimini sağlamaktan Kullanıcı tek başına sorumlu olduğunu kabul eder. Kullanıcı, kablosuz internet erişimi olan bir cihazdan Hizmetlere erişmesi halinde veya Hizmetleri kullanması durumunda mobil ağ verilerinin kullanılacağının farkındadır ve bunu kabul eder. Web sitesi veya mobil uygulamada sunulan Hizmetlerin kullanımı için gerekli olan yazılım ve/veya güncellemelerden Kullanıcı kendisi sorumlu olduğunu kabul eder. TİNTİN TEKNOLOJİ, Hizmetlerin ve Hizmetlerin herhangi bir kısmının belirli bir yazılım ve/veya cihazla çalışacağını garanti etmez. Kullanıcı, Hizmetler’de internet ve elektronik iletişim kullanımına bağlı olarak arızalar ve/veya gecikmeler meydana gelebileceğinin farkında olup işbu bu durumu kabul eder.

4.4 Sürücü, tek bir kullanıcıdır. TİNTİN TEKNOLOJİ ve Sürücü bu Sözleşmenin tek taraflarıdır. Sürücü, bireysel bir kullanıcı olup burada belirlenen tüm şart ve koşullardan tek başına sorumludur. Kullanıcı, bulunduğu bölgedeki bir Taşıtı etkinleştirdiğinde, bu Taşıtı yalnızca kendisinin kullanacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, etkinleştirdiği bir Taşıtı hiçbir surette üçüncü kişilerin kullanımına vermeyeceğini kabul, taahhüt ve beyan eder. Kullanıcı tarafından üçüncü kişilere kullandırılan Taşıtlar ve buna bağlı olarak oluşan diğer tüm zararlardan Kullanıcı sorumludur.

4.5 Sürücü, Taşıt kullanmak için gerekli yetkinliğe sahip olduğunu en baştan kabul etmektedir. Sürücü, Taşıtın kullanımına aşina olduğunu ve Taşıtı kullanmak için fiziksel ve/veya psikolojik olarak yeterli olduğunu kabul ve taahhüt eder. Sürücü, Taşıtı kullanmayı kabul ederek kişisel yaralanma, ölüm, üçüncü şahıslarda meydana gelecek bedensel ve/veya fiziksel zararlar, ölüm veya mala zarar verilmesinden doğabilecek tüm sorumluluk ve riskleri gayri kabulü rücu olarak kabul eder. Herhangi bir sınırlama olmaksızın yağmur, sis, kar, dolu, buzlanma, sıcaklık değişimi veya şimşek düşmesi gibi olumsuz hava koşullarının bir Taşıtın çalıştırılmasını tehlikeli hale getirip getirmediğini belirlemekten tek başına Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı, sürüş alışkanlığını ve fren mesafesini hava durumu, görüş mesafesi, çevresel faktörler ve trafik koşulları gibi diğer etmenlere göre ayarlamakla yükümlüdür.

4.6 Sürücü, Hizmetleri kullanırken yürürlükteki tüm mevzuata uyacağını kabul etmekte ve Hizmetler’i sadece yasal amaçlarla kullanacağını taahhüt etmektedir. Aksi halde oluşabilecek tüm zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. Kullanıcı, Hizmetler’i kullanırken üçüncü şahısları rahatsız edecek veya üçüncü kişilere zarar verecek hareketlerden kaçınmalı, herhangi bir zarara sebebiyet verecek şekilde davranmamalıdır. Sürücü, Hizmetler’i kullanırken herkese nezaket ve saygı göstermeyi kabul eder.

4.7 Sürücü, Taşıtların günün 24 saati, haftanın 7 günü ve yılın 365 günü boyunca hazır bulunmadığını kabul eder ve bilir. Taşıtlar aşağıda belirlenen azami kiralama süresinde kiralanmalıdır. Toplam Taşıt sayısı sınırlıdır ve TİNTİN TEKNOLOJİ tarafından Taşıt uygunluğu asla garanti edilmez.

4.8 Sürücü, Taşıtı yalnızca TİNTİN TEKNOLOJİ tarafından belirlenen ve mobil uygulama ile internet sitesinde gösterilecek olan kampüslerde ve şehir içi bölgelerde kullanabileceğini kabul etmiştir. TİNTİN TEKNOLOJİ tarafından kampüslerde kullanılması öngörülen Taşıtların kampüs dışına çıkarılması yasaktır. İşbu Taşıtların sürücü tarafından kullanılması öngörülen bölgeler dışına çıkarılması halinde, TİNTİN TEKNOLOJİ taşıtı erişime kapatacak olup, aynı zamanda bu yükümlülüğe aykırı davranan sürücü 50 TL cezai şartı ödemeyi kabul etmektedir.

4.9 Sürücü, Taşıtın kullanımı ve çalışmasına ilişkin kuralları takip etmek zorundadır. Sürücü; ilgili mevzuat uyarınca, Taşıtın hususiyetini göz önünde bulundurarak, koruma başlığı (kask), gözü dış tesirlere karşı koruyacak veya görüşe engel olmayacak koruma gözlüğü, gece sürüşleri için reflektif işaretli giyecekler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere güvenli bir sürüş için gerekli ekipmanları kullanmakla yükümlüdür ve bunun sorumluluğu altındadır.

4.10 Sürücü, güvenli bir sürüş için aşağıdaki kurallara uyacağını kabul eder:

4.10.1 Sürüş sırasında Kullanıcı, herhangi bir el çantası, sırt çantası ya da başka bir eşya taşımanın Taşıtın işleyiş güvenliğine ve sürüş güvenliğine zarar vereceğini ya da Taşıtın dengesini bozacağını bilir ve bu durumu kabul eder. Kullanıcı, eğer böyle bir eşya taşıyacaksa bu eşyanın vücuduna tam bir şekilde oturması gerektiğinin ve sürüşünü engellemediğinin farkında olmak zorundadır. Kullanıcı, işbu eşyanın Taşıtı kullanması sırasında, sürüş için gerekli yeterliliklerini engellemeyecek şekilde taşınması gerektiğini bilir ve kabul eder.

4.10.2 Taşıtın gidonuna ağır çantalar ya da bunun gibi ağır eşyalar yerleştirmesi yasaktır.

4.10.3 Kullanıcı, Taşıtı kullanırken cep telefonu, tablet, taşınabilir müzik oynatıcısı ya da dikkatini dağıtabilecek herhangi bir cihaz ya da şey kullanmamalıdır.

4.10.4 Kullanıcı; alkol, ilaç, uyuşturucu veya güvenli sürüş yeterliliklerini engelleyebilecek ya da sekteye uğratabilecek ve bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir madde etkisi altındayken Taşıt kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde ortaya çıkacak ya da çıkmış en geniş anlamıyla tüm zararlardan Kullanıcı sorumlu olacaktır.

4.10.5 Kullanıcı taşıtta herhangi bir ikinci kişi veya çocuk taşımayacaktır.

4.10.6 Taşıt, yolculuk bitiminde mutlaka kilitlenmelidir. Kullanıcı tarafından Taşıt kilitlenmezse, yolculuk devam edecek olup yolculuk ücretinin Kullanıcıdan tahsil edilmeye devam edeceğini Kullanıcı bilir ve bu durumu kabul eder. Kullanıcı, yalnızca ve sadece TİNTİN TEKNOLOJİ tarafından sağlanan kilitleme mekanizmalarını kullanacak, bunun dışında herhangi bir şekilde ya da farklı bir kilitle Taşıtı kilitlemeyecektir.

4.10.7 Taşıt mutlaka uygun bir yere, ayaklığı açılmış şekilde park edilmelidir. Taşıt onaylanmamış bir özel mülke, kilitli bir alana veya bunlar dışındaki herhangi bir özel alana park edilemez. Ayrıca Taşıt, devrilme tehlikesi barındıran yoğun trafikli bir bölgeye de park edilmemelidir. Taşıt, umuma kapalı bir bölgeye park edilemez. Taşıt, mutlaka umuma açık bir yerde görülebilecek bir şekilde park edilmelidir. Kullanıcı tüm bu durumları ve kısıtlamaları bildiğini, bunların farkında olduğunu ve gerekli şekilde hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder.

4.10.8 Sürücü, Taşıtı yarış, dağ sürüşü, akrobasi veya bunun gibi özel sürüşler ya da diğer uygun olmayan sürüşler için kullanmamayı kabul eder. Sürücü, Taşıtı toprak yol, su kaplı alanlar (normal sürüşü engelleyecek şekilde) veya yasaklanmış, yasadışı, başkalarını rahatsız edici herhangi bir bölge içinde kullanmayacağını kabul eder. Kullanıcı, Taşıtı bir ödül ya da kiralama amacını, herhangi bir yasa, kural ya da düzenlemeyi ihlal amaçlı kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.10.9 Taşıtın maksimum ağırlık limiti olan 90 kg’ı geçmemelisiniz.

4.10.10 Yetkilendirilmemiş erişim sağlamak ya da Hizmetler’i işbu Sözleşmede belirtilen durumların dışında kullanmak amacıyla Taşıtlar üzerinde Kullanıcı tarafından, TİNTİN TEKNOLOJİ’nin onayı olmaksızın değişiklikler yapılamaz.

4.11 KULLANICI; HİZMETLER’İN KULLANIMI SIRASINDA GERÇEKLEŞEBİLECEĞİNİN BİLİNEBİLİR VEYA BİLİNEMEYECEK, ÖNGÖRÜLEBİLİR YA DA ÖNGÖRÜLEMEYECEK, KULLANICI’NIN KUSURUNUN OLMASI YA DA OLMAMASI FARK ETMEKSİZİN TÜM HATALI VE/VEYA KURALLARA AYKIRI KULLANIM SONUCUNDA VEYA MEVZUATA AYKIRI KULLANIM SONUCUNDA MEYDANA GELEBİLECEK; SONUÇLARI, YARALANMA VEYA ÖLÜMLE SONUÇLABİLECEK KAZALARI, İLERİ SÜRÜLEBİLECEK İDDİALARI, TALEPLERİ, ZARARLARI, KAYIPLARI, BUNLARA İLİŞKİN HER TÜRLÜ HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUĞU, MASRAF VE YARGILAMA GİDERLERİNİ, AVUKATLIK ÜCRETLERİNİ VE DİĞER SAİR MASRAFLARI KABUL ETMİŞTİR.

4.12 TİNTİN TEKNOLOJİ-Elektrikli Scooter, çalışabilmesi için pilinin dönemsel olarak şarj edilmesi gereken bir elektrikli taşıttır. Sürücü, Taşıtın bir elektrikli taşıt olduğunu ve bununla ilgili tüm sınırlama ve gerekliliklerin ışığında Taşıtı güvenli ve ihtiyatlı bir şekilde kullanmayı kabul ve taahhüt eder.

Sürücü aşağıdakilerden her birini anlar ve kabul eder:

4.12.1 Taşıtın şarj miktarı kullanıma bağlı olarak düşecektir (hem yola hem zamana bağlı olarak) ve Taşıtın şarj gücü azaldıkça, Taşıtın hız ve diğer opsiyonel özellikleri de azalabilir (ya da bütünüyle sona erebilir).

4.12.2 Sürücü’nün kiraladığı Taşıtın şarj gücü seviyesi, Taşıtın kiralama ya da çalıştırma işlemini başlatması sırasında TİNTİN TEKNOLOJİ tarafından garanti edilmez ve Taşıtın şarj gücü seviyesi her kiralama sırasında değişebilir.

4.12.3 Taşıt kullanımı sırasında şarj gücü kaybı oranı TİNTİN TEKNOLOJİ tarafından garanti edilmez ve Taşıt; yol koşulları, hava durumu ve diğer faktörlere ve/veya şeylere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

4.12.4 Taşıttaki şarj gücü seviyesini kontrol etmek ve Taşıtı çalıştırmadan önce şarj gücü seviyesinin yeterli olduğundan emin olmak Sürücü’nün sorumluluğundadır.

4.12.5 Sürücü’nün Taşıtı şarj etme gücünü kaybetmeden önce kullanabileceği mesafe ve/veya zaman hiçbir zaman TİNTİN TEKNOLOJİ tarafından garanti edilemez.

4.12.6 Taşıt, Sürücü’nün istediği yere ulaşmadan öncesi de dâhil olmak üzere kiralama sırasında herhangi bir zamanda çalışmasını durdurabilir. TİNTİN TEKNOLOJİ’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.13 Taşıtın kiralama sırasında şarjı biterse, Sürücü sürüşü bu Sözleşme’nin tüm şartlarına göre sonuçlandırabilir. Sonuç anına göre Kurallar’a göre TİNTİN TEKNOLOJİ tarafından ücretlendirme yapılır. Bunun dışında Sürücü; bireysel inisiyatifine bağlı olarak, üretici onaylı bir şarj cihazını bu amaç için yasal olarak kullanılabilecek bir çıkışa bağlayarak şarj edebilir. Sürücü, Taşıt’ı şarj ettiği bölgeye ilişkin yasal düzenlemeleri kabul eder. Sürücü, Taşıtın şarj edilmesinden kaynaklanan her türlü maliyetten, ödemeden, harcamadan, cezadan ve yaptırımdan ve benzeri diğer şeylerden sorumludur ve TİNTİN TEKNOLOJİ bunları daha sonra Sürücü’ye iade etmez.

4.14 Sürücü; Taşıtın şarj edilmesinden kaynaklanabilecek her türlü kötü kullanım, meydana gelebilecek hasar ve kayıplar, yaralanma ve/veya ölüm, iddia ve talepler, maliyet ve harcamalar, cezalar, avukatlık ücretleri ve yargılama giderleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun ve masrafların kendisine ait olduğunu kabul eder. Sürücü, Taşıtı şarj etmeyi kabul ederek meydana gelebilecek tüm riskleri ve tehlikeyi kabul etmiş sayılır ve Sürücü Taşıtın şarj edilmesiyle ilgili doğrudan ya da dolaylı olarak meydana gelebilecek kusuru olsun ya da olmasın herhangi bir yaralanma, ölüm, hasar ya da Taşıtın kendisine de dâhil olmak üzere, Sürücü tarafından herhangi bir kişinin özel mülküne veya kamu malına verilmiş zarar ve bunlarla sınırlı olmaksızın ortaya çıkabilecek tüm durumlardan TİNTİN TEKNOLOJİ’ nin sorumlu olmadığını kabul eder.

4.15 Sürücü; herhangi bir kazayı, çarpışmayı, hasarı, bireysel yaralanmayı, ölümü, çalınan ya da kaybolan Taşıtı derhal ve süratle TİNTİN TEKNOLOJİ’ ye ve yetkili mercilere bildirmekle yükümlüdür. Sürücü, çalınan Taşıt ile ilgili meydana gelen kullanım hatası, hasar ve kayıplar, yaralanma ve/veya ölüm, iddia ve talepler, maliyet ve harcamalar, cezalar, avukatlık ücretleri ve yargılama giderleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun ve diğer masrafların kendisine ait olduğunu kabul eder.

4.16 Sürücü, Taşıtı teslim aldığı gibi eksiksiz ve çalışır vaziyette bırakmakla yükümlüdür. Sürücü olağan aşınma ve yıpranmadan sorumlu değildir.

5. ÜCRETLER VE ÖDEME

5.1 Sürücü, Taşıtı her bir sürüş başına ücretle ya da mobil uygulamada açıklanan fiyatlar dâhilinde kullanabilir. Her durumda, ücretler ve diğer harcamalar TİNTİN TEKNOLOJİ tarafından tahsil edilebilecek olup ücretler ve harcamalar yürürlükteki vergilere ve diğer yerel ücretlendirmelere tabi olacaktır. TİNTİN TEKNOLOJİ, ücretleri Sürücü’den (kredi kartı, ön ödemeli kart veya herhangi kabul edilen başka bir ödeme yöntemiyle) bu Sözleşmede tanımlandığı üzere tahsil eder. Kullanıcı, ücretlerde bölgesel bazda farklılıklar olabileceğini kabul eder. Kullanıcı ayrıca bazı bölgelerde, talep fazlalığı olduğu zamanlarda, ücretlerin büyük oranda artış gösterebileceğini kabul eder.

5.2 TİNTİN TEKNOLOJİ, kendi takdirine bağlı olarak, indirim, hizmetlerle alakalı diğer özellikler veya ayrıcalıkların yerine geçebilecek ve TİNTİN TEKNOLOJİ’ nin her biri için ayrı ayrı belirleyeceği ek hükümlere tabi olan Kampanya kodları (“Kampanya Kodları”) oluşturulabilir. Promosyon Kodları tek seferlik tekliflerdir ve yalnızca Mobil Uygulama üzerinden kullanılabilir. Kampanya Kodları;

(i) planlanan amaçlarla tüm mevzuata uygun kullanılmalıdır,

(ii) TİNTİN TEKNOLOJİ tarafından açıkça belirtilmedikçe kopyalanamaz, satılamaz, herhangi bir şekilde devredilemez, kamuya açık hale getirilemez,

(iii) TİNTİN TEKNOLOJİ tarafından TİNTİN TEKNOLOJİ’ nin herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle geçersiz kılınabilir,

(iv) TİNTİN TEKNOLOJİ’nın her bir Kampanya Kodu için öne sürdüğü belirli şartlara uygun olarak kullanılabilir,

(v) nakit yerine geçmez,

(vi) kullanımınızdan önce süresi dolabilir,

(vii) nakit karşılığına çevrilemez.

TİNTİN TEKNOLOJİ, Kampanya Kodlarını güncelleme ya da iptal etme hakkını saklı tutar. Kampanya Kodları, yalnızca bir Kullanıcı ve hesap ile sınırlıdır ve başka tekliflerle birleştirilemez.

5.3 Azami kiralama süresi 24 saattir. Sürücü, 24 saatlik kiralama süreci içinde Taşıtı deaktive edeceğini kabul eder. Sürücü, Taşıtı daha sonra tekrar kiralayabilir. Sürücü, Taşıtın kilitlenmesi sürecinde oluşabilecek zaman kaynaklı gecikmelerin bilincinde olmaktan tek başına sorumludur. Taşıt iade edilirken birikmiş kiralama ücretleri TİNTİN TEKNOLOJİ tarafından Sürücü’den tahsil edilecektir. 48 saat içinde iade edilmeyen (kilitlenmiş ve sürüş tamamlanmış şekilde) Taşıtlar, kayıp ya da çalıntı olarak değerlendirilecek ve Sürücü’den 3.000 TL tahsil edilip, durum ilgili mercilere bildirilecektir. TİNTİN TEKNOLOJİ, ayrıca 24 saati geçen ve çalıntı ya da kayıp olarak sınıflandırılmamış kiralamalarda servis ücreti olarak 200 TL tahsil edebilir.

5.4 Hizmetleri kullanmak için kaydolan Sürücü mutlaka son kullanım tarihiyle birlikte geçerli bir kredi kartı ya da ön ödemeli kart bilgisi veya TİNTİN TEKNOLOJİ tarafından onaylanmış başka bir ödeme aracı (“Ödeme Aracı”) ile sunmalıdır. Sürücü, TİNTİN TEKNOLOJİ’ ye bildirdiği Ödeme Aracının TİNTİN TEKNOLOJİ tarafından işlenmesini ve söz konusu ödemenin tahsili amacıyla ilgili tedarikçilerle paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sürücü, TİNTİN TEKNOLOJİ’ ye kendisi tarafından oluşturulan tüm ücretler için bildirdiği Ödeme Aracından tahsilat yetkisi verir. Tüm ücretler, TİNTİN TEKNOLOJİ tarafından tahsil edilebilecektir.Ücret ve harcamalar yürürlükteki vergilere ve diğer ödeme yükümlülüklerine tabidir. Eğer Sürücü; Ödeme Aracından tahsil edilmiş bir ücrete itiraz edecekse, o ayın bitimine kadarki 10 gün içinde, bu durumu TİNTİN TEKNOLOJİ’ ye yazılı olarak bildirmeli ve sürüş tarihi ile söz konusu sürüşün yaklaşık başlangıç ve bitiş zamanları gibi ilgili tüm bilgileri TİNTİN TEKNOLOJİ’ ye sağlamalıdır. Sürücü, Ödeme Aracıyla ilgili tüm değişiklikleri derhal TİNTİN TEKNOLOJİ’ ye bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.5 Kullanıcının, Taşıtı belirlenen kurallara aykırı olarak onaylanmamış bir özel mülke, kilitli bir alana veya bunlar dışındaki herhangi bir özel alana park etmesi halinde, Taşıtı geçerli bir alana geri götüremeyecek durumda ise ve Taşıtın TİNTİN TEKNOLOJİ personeli tarafından alınmasını talep etmesi halinde, personelin kendi takdirine bağlı olarak Kullanıcıya maksimum 500 TL’ye kadar ücret tahakkuk ettirilebilir. Kullanıcı; eğer herhangi bir Taşıtı Hesabı aracılığıyla TİNTİN TEKNOLOJİ’ den habersiz kullanılırsa araç kurtarılıp deaktive edilene kadar tüm seyahat ücretlerinden, aracın kurtarılması için bir servis ücretinden (güncel olarak 500 TL) ve diğer masraflardan sorumludur. İşbu maddede belirtilen ücretlerde TİNTİN TEKNOLOJİ’ nin takdirine bağlı olarak zaman zaman değişiklikler yapılabilir.

6. MÜLKİYET

6.1 Sürücü, Taşıtın ve burada belirtilen herhangi bir TİNTİN TEKNOLOJİ ekipmanının, her zaman, TİNTİN TEKNOLOJİ’ nin özel mülkiyetinde olduğunu kabul eder. Sürücü; Taşıtı, Taşıtın herhangi bir parçasını ya da TİNTİN TEKNOLOJİ’ nin herhangi bir ekipmanını sökmemeli, üzerine yazı yazmamalı veya yazıları değiştirmemeli, tamir etmemeli ya da tahrip etmemelidir. Taşıt üzerindeki etiketlerin üzeri çizilmemeli, soyulmamalı, değiştirilmemeli ya da sökülmemelidir. Hizmetleri kullanımınız size TİNTİN TEKNOLOJİ’ nin ticari unvanını, markalarını, logolarını, ürün ve hizmet adlarını TİNTİN TEKNOLOJİ’ nin önceden yazılı izni olmaksızın reklam, tanıtım veya referans amaçlı olarak kullanma hakkı tanımaz.

6.2 Aşağıdakiler kesinlikle yasaktır:

(i) Hizmetlerin herhangi bir bölümünden telif hakkını, ticari markayı veya diğer müseccel bildirileri kaldırma, yok etme ve buna benzer şeyler;

(ii) TİNTİN TEKNOLOJİ tarafından açıkça belirtilmediği müddetçe Hizmetler’e bağlı yeniden üretim, değiştirme veya türev ürün hazırlama, dağıtma, lisans verme, kiralama, satma, yeniden satma, devretme, kamuya açma, kamuya sağlama, iblağ etme, yayınlama veya diğer şekillerde Hizmetleri kötüye kullanma ve buna benzer şeyler;

(iii) Yürürlükteki mevzuatın izin verdiği ölçü dışında Hizmetler’i kaynak koda dönüştürme, ters mühendislik yapma veya parçalara ayırma ve buna benzer şeyler;

(iv) Hizmetler’in herhangi bir parçasını eşleştirme, ikizleme veya çerçeveleme ve buna benzer şeyler;

(v) Kazma, endeksleme, araştırma veya diğer bir şekilde veri madenciliği işlemi amacıyla veya Hizmetler’in çalışmasına ya da işlevine aşırı derecede yükleme yapan veya engelleyen herhangi bir program veya kod başlatma ya da kullanma ve buna benzer şeyler;

(vi) Hizmetler’e, ilgili sistemlere veya ağlara yetkisiz erişim sağlama veya bozma girişimi buna benzer şeyler.

7. EK KULLANIM KOŞULLARI

7.1 Güvenlik Kontrolü Taşıt’ın her bir kullanımından önce, Sürücü işbu maddede sayılan temel güvenlik kontrollerini gerçekleştirmekle yükümlüdür:

(i) lastiklerin sağlamlığı;

(ii) tüm fren ve ışıkların güvenli çalışması;

(iii) taşıt kadrosunun kondisyon yeterliliği;

(iv) yeterli şarj gücü; ve

(v) herhangi bir hasar işareti, olağandışı ve haddinden fazla aşınma, veya diğer açıkça görülebilecek mekanik problem/bakım gereksinimi. Sürücü, göze çarpan herhangi bir durum bulunması halinde Taşıtı kullanmayacağını ve bu durumu derhal TİNTİN TEKNOLOJİ müşteri hizmetlerini bilgilendireceğini kabul eder.

7.2 Kayıp ya da Çalıntı Araç Bir Taşıt;

(a) 24 ardışık saat içinde geri getirilmezse,

(b) GPS ünitesi devre dışı bırakılırsa,

(c) yolculuğun bitmesinin ardından 10 dakikadan fazla izinsiz bir özel mülke, kilitli bir alana veya herhangi umuma kapalı bir alana park edilirse,

(d) herhangi bir yolculuk içinde bulunmadığı halde yetkilendirilmemiş bir üçüncü taraf ya da herhangi başka bir Sürücü tarafından (5.000 metre) hareket ettirilirse

(e) TİNTİN TEKNOLOJİ’ nin Taşıtı çalıntı olarak değerlendirebileceği durumlar meydana gelirse, Taşıt kayıp ya da çalıntı olarak kabul edilir. Makul gerekçeler ileri sürülmedikçe Sürücü ve TİNTİN TEKNOLOJİ; kayıp veya çalınmış Taşıtların sorumluluğu o Taşıt ile yoluculuğu tamamlamış son Kullanıcıya ait olduğunu kabul eder. Eğer TİNTİN TEKNOLOJİ bir Taşıtın çalınmış ya da kayıp olduğunu varsayarsa, iade ve diğer uygun tazminat ve tazminatların alınması ve ilgili mercilere bildirim de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, (Taşıtın son kullanıcısının bilgisi dâhilinde veya aksi belirtilmediği takdirde) her türlü aksiyonu alabilir. Sürücü, Taşıtın kaybolduğunu ya da çalındığını TİNTİN TEKNOLOJİ’ ye olabilecek en hızlı şekilde ve derhal bildireceğini kabul eder. Taraflar, TİNTİN TEKNOLOJİ’ nin veri tabanındaki bilgilerin, muhtemel bir uyuşmazlıkta bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve yine HMK 193. Maddesi gereğince kesin delil olacağını kabul ve taahhüt ederler.

7.3 Sürüş Güvenliği İlgili mevzuat uyarınca, Taşıtın hususiyetini göz önünde bulundurarak, koruma başlığı (kask), gözü dış tesirlere karşı koruyacak veya görüşe engel olmayacak koruma gözlüğü, gece sürüşleri içim reflektif işaretli giyecekler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere güvenli bir sürüş için gerekli ekipmanları kullanmak tamamen Sürücü’nün sorumluluğundadır. TİNTİN TEKNOLOJİ, tüm Sürücülerin vücut ölçülerine uygun, tam oturan ve üreticinin önerilerine göre bağlanmış; bir koruma başlığı kullanmalarını tavsiye eder. TİNTİN TEKNOLOJİ, kaskın güvenliği ve kalitesiyle ilgili bir garanti vermez, Sürücü; olay sırasında kask giysin giymesin, Hizmetler’i kullanırken meydana gelen bir yaralanmada veya ölümde herhangi bir üçüncü kişinin sorumlu olmadığını kabul eder. Sürücü, koruma başlığı ya da koruyucu ekipman giymemenin tüm riskini üstlenir. Sürücü bu Sözleşme’de açıkça belirtilmeyen ek güvenlik önlemlerine ya da uyarılarına ihtiyaç duyabilir ve bunları yerine getirmekle yükümlüdür.

7.4 Taşıt Rotası Sürücü, TİNTİN TEKNOLOJİ’ nin Taşıtı kullanmak için bir rota ya da alan sunmadığını kabul eder ve TİNTİN TEKNOLOJİ hiçbir zaman yolculuğun yapıldığı bölgenin güvenliğini garanti etmez. Kullanıcı; yolların, kaldırımların, araç şeritleri ve araç rotalarının hava, trafik veya diğer risklerin yolculuk için tehlikeli olabileceğinin farkındadır.

7.5 Hizmet ile İlgili Sınırlamalar Sürücü, TİNTİN TEKNOLOJİ’ nın herhangi bir taşıyıcı olmadığını kabul eder. Toplu taşıma araçları, taksiler, ve yürüyüş yolları dâhil olmak üzere, alternatif özel ve kamu ulaşım seçenekleri halka ve Sürücü’nün kendisine sunulmuştur. TİNTİN TEKNOLOJİ, Taşıtları yalnızca bir alternatif olarak sunar ve bu hizmetin, yalnızca Taşıtı kendi başına kullanabilecek ve bu Sözleşme’nin tüm şartlarını ve koşullarını kabul etmiş kişiler tarafından kullanılması amaçlanmıştır.

7.6 Hizmetin Kullanıma İlişkin Sınırlamalar TİNTİN TEKNOLOJİ, Hizmetler’in yılın 365 günü uygun olması için gereken tüm çabayı gösterir, ama mücbir sebepler, öngörülemeyen olaylar ya da diğer durumların engel olması halinde TİNTİN TEKNOLOJİ bu hizmetlerin her zaman uygun olmasını garanti etmez. Hizmetler’e ulaşmak aynı zamanda Taşıtların uygun olmasına da bağlıdır. TİNTİN TEKNOLOJİ, Hizmetler’in ve Taşıtların her an uygun olmasının garantisini vermez. Sürücü, TİNTİN TEKNOLOJİ’ nin Taşıtı herhangi bir zamanda geri çağırabileceğini kabul eder.

8. KISITLAMALAR

Herhangi bir zamanda ve Sürücü’nün rızası dışında, TİNTİN TEKNOLOJİ, kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir sebep göstermeksizin, Sürücü’nün Hizmetler’i kullanımını kısıtlayabilir veya tamamen engelleyebilir. Bunun yanı sıra, Sürücü, Hizmetler’i istediği an kullanmayı bırakabilir, bununla birlikte;

(i) TİNTİN TEKNOLOJİ tarafından herhangi bir geri ödeme yapılmadıkça,

(ii) Sözleşme şartları bu Sözleşme’ye uygun olarak devam eder ve

(iii) Sürücü üzerinde bu Sözleşme’de belirtilen ek ücretlendirmelere devam edilir. Bu Sözleşme, burada öngörüldüğü şekilde Sürücü’nün herhangi Hizmet’i kullanmasını sınırlasa bile, içerdiği koşullar ve şartlar uyarınca, geçerli ve yürürlükte olacaktır.

9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

9.1 TİNTİN TEKNOLOJİ, Kullanıcılar’ın Gizli Bilgileri’ni, kendi gizliliğini korumak ve muhafaza etmek için aldığı önlemleri alarak, makul seviyeden az titizlik göstermeyerek koruyacağını ve bilgileri bilmeye mutlaka ihtiyacı olan yetkili çalışanlar (kendi çalışanları da dâhil olmak üzere) ile sınırlı tutacağını kabul eder.

9.2 TİNTİN TEKNOLOJİ, Kullanıcılar’ın Gizli Bilgileri’ni Kullanıcı’nın açık yazılı izni olmadan herhangi bir üçüncü şahısla paylaşmayacağını kabul eder. TİNTİN TEKNOLOJİ, aşağıda sayılan hallerde ise işbu kişisel verilerin korunması hükümleri dışına çıkarak Kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

Hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,

TİNTİN TEKNOLOJİ’nin, Kullanıcılar’ı ile arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,

Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda Kullanıcılar’la ilgili bilgi talep edilmesi halleri,

Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller.

9.3 TİNTİN TEKNOLOJİ, Kullanıcılar’ın Gizli Bilgileri’ni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’da (“KVKK”) öngörülen veri işlemeye ilişkin ilkelere ve işlenme şartlarına uygun olarak işleyeceğini, KVKK uyarınca çalışanlarını bu konuda bilgilendireceğini kabul eder.

9.4 Kullanıcılar’ın Gizli Bilgileri’nin, üçüncü şahıs ve/veya şahıslar tarafından hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesinden ve/veya kullanılmasından TİNTİN TEKNOLOJİ, her ne surette olursa olsun, sorumlu tutulamaz. TİNTİN TEKNOLOJİ’ nın yükümlülüğü, bahsi geçen bilgilerin korunması açısından gerekli önlemleri almak ve azami gayreti göstermekle sınırlı olup; kendi rıza ve/veya iradesi dışında bahsi geçen bilgilerin 3. şahıs ve/veya şahısların eline geçmesi ve/veya kullanılması sonucu ortaya çıkacak her nevi mali, hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

9.5 TİNTİN TEKNOLOJİ Gizlilik Politikası, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. İlgili koşullara bağlı olarak, Kullanıcı’nın üyelik bilgileri, sosyal medya hesaplarından erişim izni verilen veriler, lokasyonu, e-postası, çağrı merkezi ile yapılan görüşmeler, yardım masası ile yapılan yazışmalar, zaman zaman yapılacak anket sonuçları da dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcı; kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin izinleri vermekte, TİNTİN TEKNOLOJİ taleplerde bulunabilmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi Kullanıcı ile TİNTİN TEKNOLOJİ arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır.

9.6 İşbu Sözleşme ile, bilerek, isteyerek ve gayrikabili rücu olarak aşağıdaki hususları kabul etmektesiniz: (1) Hizmetleri kullanımınızla ilgili videolardaki, fotoğraflardaki ya da herhangi bir kayıttaki görüntünüzü ve sesinizi; TİNTİN TEKNOLOJİ tarafından işletilen internet sitesi, mobil uygulama veya sosyal medya hesaplarında ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü mecrada tüm format ve düzenler dahil olmak üzere; planlı ya da plansız şekilde; tüm dünya ile paylaşılmak amaçlı yayınlanıp, bu suretle promosyon, tanıtım ve reklam amacıyla kullanılarak umuma iletimine izin verdiğinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca eser olarak kabul edilecek bu çekimlerden elde edilen kayıtların kullanımı sebebiyle TİNTİN TEKNOLOJİ ve/veya iştiraklerinden, fotoğraf, ses ve görüntü kayıtlarının alınması sebebiyle herhangi bir hak veya ücret veya telif ücreti talep etmeyeceğinizi, TİNTİN TEKNOLOJİ’nın bu fotoğraf, ses ve görüntü kayıtlarınız üzerinde yer, süre ve muhteva bakımından sınırsız tasarruf hakkının olduğunu, TİNTİN TEKNOLOJİ ve/veya iştiraklerinin fotoğraf, ses ve görüntü kayıtlarınızı diledikleri zaman diledikleri mecrada montajlı ya da montajsız olarak diledikleri şekilde kullanmalarına rıza gösterdiğinizi, bu nedenle TİNTİN TEKNOLOJİ ve/veya iştiraklerinden herhangi bir talepte bulunmayacağınızı, kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

10. FERAGAT VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Hizmetler’i kullanımınızdan doğacak tüm riskin, yürürlükteki mevzuatın izin verdiği azami ölçüde size ait olacağını kabul etmektesiniz. TİNTİN TEKNOLOJİ MEYDANA GELEBİLECEK HASARLARA KARŞI UYARMIŞ OLSA BİLE HİZMETLER’İN KULLANIMIYLA BAĞLANTILI VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BUNUN SONUCU OLAN KÂR KAYBI, VERİ KAYBI, KİŞİSEL YARALANMA VE/VEYA ÖLÜM VE MAL HASARI DÂHİL HİÇBİR DOLAYLI, TESADÜFİ, HUSUSİ, EMSAL NİTELİĞİNDE, CEZA GEREKTİREN VE SONUCU OLAN ZARARLARDAN VE HASARLARDAN YÜKÜMLÜ DEĞİLDİR. TİNTİN TEKNOLOJİ BU TÜR ZARAR VE HASARLARIN OLMA OLASILIĞINA KARŞI UYARMIŞ OLSA BİLE AŞAĞIDAKİLERDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ZARARDAN VE HASARDAN, YÜKÜMLÜLÜKTEN VEYA KAYIPTAN SORUMLU TUTULAMAZ:

(i) KULLANICI’NIN HİZMETLER’İ KULLANMASI, HİZMETLER’LE ALÂKASI YA DA HİZMETLER’E ERİŞİMİ VEYA KULLANIMININ AKSAMASI;

(ii) TİNTİN TEKNOLOJİ’NIN MAKUL KONTROLÜNÜN DIŞINDAKİ SEBEPLERDEN KAYNAKLANAN PERFORMANS GECİKMELERİNDEN YA DA BAŞARISIZLIKLARINDAN, TİNTİN TEKNOLOJİ SORUMLU DEĞİLDİR. HİÇBİR ŞEKİLDE BİN TEKNOLOJİ’NİN HİZMETLER’LE İLGİLİ TÜM HASAR, KAYIP VE HUKUKİ SEBEPLER İÇİN SİZE KARŞI OLAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 2.500 TL’Yİ (İKİBİNBEŞYÜZ TÜRK LİRASI) GEÇEMEZ.

Sürücü’nün Hizmetler’i, Taşıtlar ve TİNTİN TEKNOLOJİ tarafından sağlanan diğer ekipman veya bilgileri kullanmasına izin verilmesi karşılığında, Sürücü; TİNTİN TEKNOLOJİ ve/veya iştiraklerini, tüm şirket ortaklarını, yöneticilerini, çalışanlarını, yüklenicilerini, TİNTİN TEKNOLOJİ’nın sözleşme yapmış olduğu herhangi bir kamu kurumunu, acenteleri, vekilleri, halefleri, görevlileri ve yasaların izin verdiği ölçüde Hizmetler’i sunan operatörleri ve Hizmetler’den herhangi birinin sponsorlarını; bunların yöneticilerini, bağlı kuruluşlarını, çalışanlarını, yüklenicilerini, yetkililerini, hissedarlarını, temsilcilerini, haleflerini ve görevlilerini (toplu olarak, “İlişkili Taraflar”); Sürücü’nün TİNTİN TEKNOLOJİ Hizmetler’ini, Taşıtlar’ı veya ilgili ekipmanları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, İlişkili Taraflar’ın ağır kusuru ya da kastından kaynaklanan haller hariç, sözde ihmal, sözleşmenin uygulanmaması, ve/veya yürürlükteki mevzuatın ihlali gibi olaylarda oluşacak herhangi “Talep”ten feragat etmeyi, bu taleplerden TİNTİN TEKNOLOJİ’yı ve İlişkili Taraflar’ı beri kılmayı ve tazmin etmeyi kabul eder. Bu tür feragatlerin genel ve tüm talepler için geçerli olması amaçlanmıştır. “Talepler”, genel olarak, tüm oluşabilecek iddiaları, yaralanmaları, talepleri, yükümlülükleri, tartışmaları, davaya neden olabilecek sebepleri (kanuni, sözleşmeye bağlı, ihmal temelli, veya diğer haksızlık olduğu düşünülen sebepler dahil olmak üzere), davranışları, zorunlulukları, borçları, alacakları, cezaları, ücretlendirmeleri, maddi cezaları, kontratları, sözleri, maliyetleri, harcamaları (avukatlık ücretleri ve yargılama giderleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın), hasarları (bireysel kaza, ölümle sonuçlanan olaylar, özel ve kamu malına zarar, sürücünün ya da üçüncü bir tarafın yaralanması; dolaylı, telafi edici, ceza gerektiren hasarlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın), veya kayıplar (bilinebilecek, bilinemeyecek, olduğu iddia edilen, olduğu kesin olan, sabit, duruma bağlı, ya da beklenmedik olmak üzere)

(a) Taşıt kullanımı, park etme, toplama, bakım, bunlara bağlı bilgiler ve bu Sözleşme gibi Sürücü’nün yukarıdaki herhangi bir Hizmeti kullanmasından kaynaklanan durumları ifade eder. Mevzuatın izin verdiği ölçüde ve Sürücü’nün Hizmetler’den, Taşıtlardan veya ilgili ekipmanlardan herhangi birini kullanmasına bağlı olarak, TİNTİN TEKNOLOJİ ve diğer İlişkili Taraflar, satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk garantisi de dahil olmak üzere tüm açık ve zımni garantileri reddeder. Tüm Hizmetler, Taşıtlar, ve ilgili ekipmanlar “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu kadar” sağlanmaktadır ve bunlara güvenmek Sürücü’nün kendi takdirine bağlıdır. Sürücü, herhangi bir Hizmet’i, Taşıt’ı ve ilgili ekipmanları kullanmanın yaralanma, Sürücü’nün ölümü, mala zarar verme gibi görünür-görünmez riskler, tehlikeler taşıdığının ve bu risklerin her zaman tahmin edilemeyeceğinin; öngörülemeyeceğinin farkındadır. Riskler ve tehlikeler aşağıdakileri kapsar, ancak bunlarla sınırlı değildir: Araçlar ve diğer objeler; Yayalar; Trafik akışı; Taşıt ya da Taşıt’a ait parça işlev bozukluğu; Yol durumu ve kalitesi; Hava durumu; Aracın kullanımı ile ilgili yürürlükteki yasalara uyulmaması; İşbu Sözleşme’de belirtilen yasak eylemlerden herhangi birinin meydana gelmesi; İşbu Sözleşme’de belirtilen gerekli güvenlik kontrollerinin yapılmaması; TİNTİN TEKNOLOJİ, herhangi bir İlişkili Taraf, Sürücü veya üçüncü tarafın kusuru. Sürücü, Taşıtın güvenli bir şekilde hareket etmesinden sürekli olarak şahsen ve tamamen tek başına sorumludur. Sürücü, Taşıtın yakın zamanda bakım görmüş olsa bile, bozulabileceğini ve bu bozuklukların kazaya sebebiyet verebileceğini kabul eder. Sürücü, tüm ilgili risk ve tehlikeleri tam bir sorumlulukla üstlenir. Mevzuatın izin verdiği ölçüde, bu feragat ve tazmin etme anlaşması, TİNTİN TEKNOLOJİ, İlişkili Taraflar veya herhangi bir üçüncü kişinin kusuru veya bunlarla ilgili olan tüm Talepleri içerir. Sürücü; İlişkili Taraflar ya da Sürücü’nün bilip bilmediği, varlığından haberdar olup olmadığı herhangi bir üçüncü taraf hakkındaki taleplerinden açıkça feragat etmektedir.

11. MÜCBİR SEBEPLER

11.1 Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, TİNTİN TEKNOLOJİ’nin gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın uygulama, web sitesi, sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla TİNTİN TEKNOLOJİ’nin makul kontrolü haricinde gelişen ve TİNTİN TEKNOLOJİ’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği ve/veya önleyemeyeceği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.2 Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edinimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.

12. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasından doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın/uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek her tür ihtilaflarda TİNTİN TEKNOLOJİ’ nın ticari defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari iletilerin, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-postaların, sosyal medya yazışmalarının, bağlayıcı, muteber, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bunların kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

14. FERAGAT VE BÖLÜNEBİLİRLİK

Taraflar’dan birinin Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

15. TÜM ANLAŞMA VE SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

İşbu Sözleşme, Taraflar arasında TİNTİN TEKNOLOJİ’nin sağlayacağı hizmetler ve ifa edeceği işler hakkında varılan mutabakat ve anlaşmanın tamamını kapsar ve Taraflar arasında söz konusu hizmete ilişkin daha önceki tüm anlaşmaların yerine geçer ve onları geçersiz kılar. Herhangi bir zamanda, Sürücü’nün rızası aranmaksızın, TİNTİN TEKNOLOJİ tek taraflı olarak, kendi takdir yetkisiyle, bu Sözleşme’yi değiştirebilir, düzenleyebilir veya üzerinde iyileştirmeler yapabilir. Sözleşme üzerinde yapılan herhangi bir düzenleme ve değişiklikten sonra Hizmetler’in kullanılması, bu değişikliklerin ve düzenlemelerin Sürücü tarafından kabul edildiğini ve bu değişimlerden sorumlu olduğunu gösterir. Sürücü bu Sözleşme’yi yapılan değişiklikler ve düzenlemeler hakkında bilgi edinmek amaçlı düzenli olarak okumalıdır. Bu Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapıldığı takdirde, TİNTİN TEKNOLOJİ web sitesinde ve mobil uygulamada bir açıklama yayınlayacaktır. Web sitesinde ve mobil uygulamadan belirtilen ücret ve cezalar, bu Sözleşme’de belirlenen herhangi bir ücret ve cezayı hükümsüz kılar.

16. SÖZLEŞMENİN YORUMLANMASI

Bu Sözleşme’deki madde başlıkları, Sözleşme’nin yorumunu etkilemez. “Veya” kelimesi kendi anlamından farklı bir anlam ifade etmez. “Dahil” kelimesi “dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın” anlamındadır. Bağlam aksini gerektirmedikçe, tekil sayıdaki veya çoğul sayıdaki kelimelerin her biri tekil sayıyı veya çoğul sayıyı ifade eder. Tüm zamirler eril, dişil ve cinsiyetsiz zamir biçimlerini içerir.

17. FESİH

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’yi feshetmesi halinde, TİNTİN TEKNOLOJİ tarafından sunulan Hizmetler’in kullanımını derhal durdurması gerekmektedir. Fakat Kullanıcı; kendisi tarafından Sözleşme’yi sona erdirmeye kadar geçen sürede yapılan kullanımlar karşılığında ücret ve harcamaları TİNTİN TEKNOLOJİ’nin tahsil edileceğini ve yukarıda bahsi geçen diğer zarar ve hasarlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

18.İPTAL VE İADE

Kullanıcı aracın kullanımı sırasında meydana gelmiş/gelecek/gelmesi muhtemel teknik sorunları (Elektronik-Manuel kilitlerin açılamaması,uygulamada sürüşün başlayıp aracın açılıp kapanması) derhal TİNTİN TEKNOLOJİ’ye destek@tintinscooter1@gmail.com adresi, 0507 665 14 04 numaralı Tintin Teknolojileri’ne ait destek hattı, uygulama içerisinde “ Arıza Bildirimi” sekmesi üzerinden bildirmelidir.

Kullanıcı tarafından gönderilen istek ve sorun bildirimi TİNTİN TEKNOLOJİ tarafından 3 iş günü içerisinde; sorunun teknik incelemeyi gerektirmesi halinde ise 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

İş bu bildirimin TİNTİN TEKNOLOJİ i tarafından denetimi sonucu teknik arızanın aracın kendisinden kaynaklandığının tespit edilmesi halinde bildirimin yapılmasından itibaren en geç 15 gün içerisinde kullanıcı tarafından yapılan ödemenin iptali yahut kullanıcıya tamamen/kısmen iadesi için gerekli işlemler yapılır.

İade işlemi kullanıcının ödeme anında seçmiş olduğu ödeme yöntemi ve ödeme aracı ile aynı koşullarla sağlanmakta olup ilgili bankanın bankacılık mevzuatı yahut kullanıcı ile arasındaki sözleşmeden kaynaklanan geri ödeme işlem süresine bağlı olarak kredi kartlarında 2-15, debit kartlarda ise 10-24 gün içerisinde gerçekleştirilmektedir.

19. ÜCRET VE CEZALAR

TİNTİN TEKNOLOJİ scooterın kiralanması karşısında kiralanma anında yürürlükte bulunan güncel ücret tarifesinde belirlenen başlangıç ve dakika başı ücret dışında herhangi bir ek ücret talep etmez.Güncel ücret tarifesi scooterın kiralandığı lokasyona göre değişkenlik gösterebilir.Hasar, çalınma, yanlış park gibi kullanıcı kaynaklı hataların tespit edildiği durumlarda, TİNTİN TEKNOLOJİ kullanıcıdan bazı ücretleri tahsil edilebilir. Bunlar; Kullanıcı kaynaklı hatalar; tespit edilecek tamir bedeli Çalınma; scooter bedeli 6.000 TL Yanlış park; 25 TL TİNTİN TEKNOLOJİ’nın belirlenen alan dışına bırakılması; 25 TL TİNTİN TEKNOLOJİ’nın halkın erişimine kapalı bir alana ya da özel mülke park edilmesi; 25 TL TİNTİN TEKNOLOJİ’nın hesap sahibi dışında biri tarafından kullanılması ya da Kullanıcı Hesabıyla ilgili yanlış bilgi verilmesi; 25 TL Eğer hatalı bir tespit yapıldığını düşünüyorsanız açıklayıcı bir metinle destek@tintinscooter1@gmail. com adresine e-posta gönderiniz.

20. TEBLİGAT ADRESLERİ

TİNTİN TEKNOLOJİ, Hizmetler üzerinden genel bir bildirim olarak, e-posta adresinize e-posta göndererek, mobil uygulama üzerinden veya Hesabınızda belirtilen adresinize yazılı olarak göndererek bildirimde bulunabilir. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. TİNTİN TEKNOLOJİ’ye destek@tintinscooter1@gmail.com adresine e-posta göndererek ulaşabilir ve bildirimde bulunabilirsiniz.

21. YÜRÜRLÜK

Kullanıcı; işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü, hüküm ve koşulları okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını, Sözleşme’nin hukuki ve bağlayıcı etkilerinin tamamen farkında olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Feragat ve Sorumluluğun Sınırlandırılması kapsamında yasal haklarının ve başvuru yollarının sınırladığını kabul eder. Kullanıcı, Taşıtın kullanımına aşina olduğunu ve Taşıtı sürmeye makul derecede yetkin ve fiziksel ve/veya psikolojik olarak uygun olduğunu beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı; 18 yaşında veya daha büyük olduğunu, kuralların gerektirdiği güvenlik tedbirlerini alacağını, başka bir yolcu ile Taşıt’a binmeyeceğini, tüm trafik kurallarına uyacağını, Taşıt’ı tüm riskleri kabul ederek kullanacağını onaylar ve kabul eder. Kullanıcı; işbu Sözleşme’yi onaylamak suretiyle Hizmetler’e erişim ve kullanımı ile bu Sözleşme’de belirtilen şartları ve koşulları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.Whatsapp
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
TinTin'e Hoş Geldiniz