KVKK

TİNTİN TEKNOLOJİ KVK AÇIK RIZA METNİ

TİNTİN TEKNOLOJİ, Kullanıcıların gizli bilgilerini, kendi gizli bilgilerini korumak için aldığı önlemleri alarak, koruyacağını ve bilgileri almaya kendi çalışanları da dâhil olmak üzere azami derecede ihtiyacı olan kişiler ile sınırlı tutacağını taahhüt eder. TİNTİN TEKNOLOJİ kendi çalışanları KVKK kanunu uyarınca bilgilendireceğini ve bu konuda denetleyeceğini kabul ve taahhüt eder. TİNTİN TEKNOLOJİ, Kullanıcının kişisel verilerini 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’da (KVKK) öngörülen veri işlemeye ilişkin esaslara ve işlenme şartlarına uygun olarak işleyeceğini kabul eder. TİNTİN TEKNOLOJİ, kullanıcı bilgilerini Kullanıcının açık yazılı izni olmadan herhangi bir üçüncü şahısla paylaşmayacağını ve bilgileri sadece adli veya resmi bir karar gereğince talep edilmesi halinde sınırlı olarak ilgili merci ile paylaşacağını kabul eder. Kullanıcı bilgilerinin, üçüncü kişi veya kişiler tarafından hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesinden veya kullanılmasından TİNTİN TEKNOLOJİ, hiçbir şekilde, sorumlu tutulamaz. TİNTİN TEKNOLOJİ’ın yükümlülüğü, bahsi geçen bilgilerin korunması açısından gerekli siber ve data güvenliği önlemlerini almak sınırlı olup; kendi rıza ve iradesi dışında bahsi geçen bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesi ve kullanılması sonucu ortaya çıkacak her nevi mali, hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcıya aittir.  İlgili koşullara bağlı olarak, Kullanıcının üyelik bilgileri, sosyal medya hesaplarından erişim izni verilen veriler, lokasyonu, e-postası, çağrı merkezi ile yapılan görüşmeler, yardım masası ile yapılan yazışmalar dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin izinleri vermekte, taleplerde bulunabilmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması Kullanıcı ile TİNTİN TEKNOLOJİ arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. TİNTİN TEKNOLOJİ Kullanıcı Sözleşmesi ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine Dair Politika ve Aydınlatma Metni çerçevesinde; TİNTİN TEKNOLOJİ scooter kiralama ve kullanım ve mobil uygulama hizmetinden yararlanmak, söz konusu hizmetin yerine getirilmesi, iyileştirilmesi, yükümlülüklerinin gereği gibi yerine getirilmesi, ihtiyaçların saptanması, kullanım sıklığı ve ihtiyaçları dikkate alınarak kişiselleştirilmesi, işin mahiyetinden kaynaklanan sorunların hızlı ve etkili şekilde giderilmesi için; Aydınlatma Metninde sıralanan mobil uygulama ve web sitesi vasıtasıyla toplanan kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a (“KVKK”) uyumlu şekilde toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına, saklanmasına, gerektiği takdirde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve iş ilişkimizin gereği olarak çözüm ortağımız olan yurtiçi ve yurtdışıdaki üçüncü kişilerle paylaşılmasına ilişkin gerekli aydınlatmanın şahsıma ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapıldığını, Politikanın her bir sayfasını eksiksiz şekilde okuyup anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.Whatsapp
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
TinTin'e Hoş Geldiniz